Antidote ne demek?

"Antidote" kelimesi, "anti" (karşı) ve "dote" (eski bir kelime olan "dosis"ten türetilmiş, 'verilen' anlamına gelir) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "karşı verilen" veya daha yaygın anlamıyla "zehire karşı ilaç" anlamına gelir.

Bu terim, zehirlenme durumunda zehirin etkisini nötralize eden veya zehirlenme belirtilerini azaltan bir ilacı ifade eder. Antidotlar, özellikle acil tıp pratiklerinde, zehirli madde veya ilaçların olumsuz etkilerine karşı kullanılır. Bu terimin mecazi anlamı, genellikle olumsuz bir duruma veya probleme çözüm veya çare anlamında kullanılabilir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antidot" veya "Panazır" olacaktır.İşte "antidote" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


They administered the antidote immediately after the snake bite.

Yılan ısırığından hemen sonra antidot uyguladılar.


Finding an effective antidote for the new toxin is a priority for researchers.

Araştırmacılar için yeni toksin için etkili bir antidot bulmak önceliklidir.


Laughter is often considered the best antidote to stress.

Kahkaha, sıklıkla stresin en iyi panzehiri olarak kabul edilir.


There is no known antidote for this particular poison yet.

Bu özel zehir için henüz bilinen bir antidot yok.


As an antidote to loneliness, she adopted a dog from the shelter.

Yalnızlığa karşı bir çözüm olarak, barınaktan bir köpek sahiplendi.

Yorumlar