Antifa ne demek?

"Antifa" kelimesi, "anti" (karşı) ve "fascist" (faşist) kelimelerinin kısaltması olarak oluşturulmuş bir terimdir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "faşizme karşı" anlamına gelir.

Antifa, genellikle aşırı sağcı ve faşist ideolojilere karşı duran, farklı grupların oluşturduğu geniş çaplı bir hareketi ifade eder. Bu hareket, hem ideolojik hem de fiziksel olarak faşizme ve aşırı sağcı politikalara karşı direniş gösterir. Terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan politik bir duruşu belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antifaşist" veya "Faşizme Karşı" olabilir.İşte "Antifa" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Antifa groups often organize counter-protests against right-wing rallies.

Antifa grupları sıklıkla sağ kanat mitinglerine karşı karşıt protestolar düzenler.


The Antifa movement aims to combat racism and fascism in all forms.

Antifa hareketi, tüm biçimlerde ırkçılık ve faşizmle mücadele etmeyi amaçlar.


Some members of Antifa engage in direct action to disrupt neo-Nazi events.

Antifa'nın bazı üyeleri, neo-Nazi etkinliklerini bozmak için doğrudan eylemlerde bulunur.


Critics of Antifa argue that their aggressive tactics can sometimes exacerbate tensions.

Antifa'nın eleştirmenleri, agresif taktiklerinin bazen gerilimleri tırmandırabileceğini savunur.


Antifa activists were present to oppose the white supremacist demonstration in the city.

Antifa aktivistleri, şehirdeki beyaz üstünlükçü gösteriyi protesto etmek için oradaydılar.

Yorumlar