Antifungal ne demek?

"Antifungal" kelimesi, "anti" (karşı) ve "fungal" (mantar ile ilgili) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "mantara karşı" anlamına gelir.

Bu terim, mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek veya önlemek için kullanılan ilaçları veya maddeleri ifade eder. Antifungal ilaçlar, cilt, tırnak, saç ve iç organlarda gelişebilen mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan tıbbi bir işlevi belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antifungal" veya "Mantar Karşıtı" olacaktır.İşte "antifungal" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The doctor prescribed an antifungal cream to treat the athlete's foot.

Doktor, atlet ayağını tedavi etmek için bir antifungal krem reçete etti.


Antifungal medications are essential for controlling systemic fungal infections.

Mantar karşıtı ilaçlar, sistemik mantar enfeksiyonlarını kontrol altına almak için hayati öneme sahiptir.


Over-the-counter antifungal treatments are available for mild fungal infections.

Hafif mantar enfeksiyonları için reçetesiz satılan antifungal tedaviler mevcuttur.


Long-term use of antifungal drugs can lead to resistance, so it's important to use them as directed.

Antifungal ilaçların uzun süreli kullanımı direnç oluşumuna neden olabilir, bu yüzden yönlendirildiği şekilde kullanmaları önemlidir.


She used an antifungal spray to prevent mold growth on the damp walls of her basement.

Bodrumunun nemli duvarlarında küf oluşumunu önlemek için bir mantar karşıtı sprey kullandı.

Yorumlar