Antigen ne demek?

"Antigen" kelimesi, "anti" (karşı) ve "gen" (üretmek, yaratmak) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "karşı üreten" anlamına gelir.

Bu terim, bağışıklık sisteminin tanıyıp tepki verdiği ve antikor üretimini tetikleyen yabancı maddeleri veya mikroorganizmaları ifade eder. Antijenler genellikle virüsler, bakteriler, parazitler, mantarlar veya vücuda giren yabancı proteinlerdir. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bağışıklık sistemini ilgilendiren bir biyolojik süreci belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antijen" olacaktır.İşte "antigen" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The presence of specific antigens in the blood can indicate an infection.

Kanda belirli antijenlerin varlığı bir enfeksiyonu gösterebilir.


Vaccines work by introducing a harmless form of the antigen to stimulate the immune response.

Aşılar, bağışıklık yanıtını teşvik etmek için antijenin zararsız bir formunu tanıtarak çalışır.


Antigen tests are commonly used to quickly diagnose viral infections like COVID-19.

Antijen testleri, COVID-19 gibi viral enfeksiyonları hızlıca teşhis etmek için yaygın olarak kullanılır.


The body produces antibodies as a defense mechanism against antigens.

Vücut, antijenlere karşı bir savunma mekanizması olarak antikorlar üretir.


Scientists are studying the structure of the coronavirus spike protein, which acts as a key antigen.

Bilim insanları, koronavirüsün başlıca antijen olarak işlev gören diken proteininin yapısını inceliyor.

Yorumlar