Antigen test ne demek?

"Antigen test" ifadesi, "antigen" (antijen) ve "test" (test) kelimelerinden oluşur.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "antijen testi" anlamına gelir.

Bu terim, özellikle virüsler gibi patojenlerin belirli proteinlerini veya diğer moleküllerini tespit etmek için kullanılan tıbbi bir testi ifade eder. Antijen testleri, hızlı tanı koymak için yaygın olarak kullanılır ve genellikle solunum yolu enfeksiyonları gibi hastalıkların hızlı tespiti için uygundur. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan tıbbi bir işlemi belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antijen Testi" olacaktır.İşte "antigen test" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The clinic offers rapid antigen tests for influenza and COVID-19.

Klinik, influenza ve COVID-19 için hızlı antijen testleri sunmaktadır.


Antigen tests can provide results in as little as 15 minutes.

Antijen testleri, sonuçları 15 dakika gibi kısa bir sürede verebilir.


Many schools are using antigen tests to screen students and staff regularly.

Birçok okul, öğrencileri ve personeli düzenli olarak taramak için antijen testlerini kullanıyor.


A positive antigen test indicates that the person may currently be infected with the virus.

Pozitif bir antijen testi, kişinin şu anda virüsle enfekte olmuş olabileceğini gösterir.


Antigen tests are less accurate than PCR tests but are useful for quick screenings.

Antijen testleri, PCR testlerinden daha az doğru olmasına rağmen hızlı taramalar için faydalıdır.

Yorumlar