Antigenic ne demek?

"Antigenic" kelimesi, "antigen" (antijen) kelimesinden türetilmiş olup "-ic" eki ile "antijenle ilgili" veya "antijenik" anlamına gelir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "antijene ait" ya da "antijen özelliği gösteren" demektir.

Bu terim, bir madde veya organizmanın bağışıklık sistemini harekete geçirebilecek antijen özellikleri taşıdığını ifade eder. Antijenik maddeler, vücut tarafından yabancı olarak tanınır ve antikor üretimini tetikler. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan biyolojik ve immunolojik bir işlevi belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antijenik" olacaktır.İşte "antigenic" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The antigenic properties of the virus make it a target for vaccine development.

Virüsün antijenik özellikleri, onu aşı geliştirme için bir hedef yapar.


Researchers are studying the antigenic changes in flu viruses to update the seasonal flu vaccine.

Araştırmacılar, mevsimsel grip aşısını güncellemek için grip virüslerindeki antijenik değişiklikleri inceliyorlar.


The antigenic variation among different strains of bacteria can complicate the treatment of infections.

Farklı bakteri suşları arasındaki antijenik varyasyon, enfeksiyonların tedavisini karmaşıklaştırabilir.


Antigenic drift is a phenomenon that allows viruses to evade the immune system.

Antijenik sürüklenme, virüslerin bağışıklık sisteminden kaçmasına izin veren bir fenomendir.


Understanding the antigenic structure of pathogens is crucial for designing effective vaccines.

Patojenlerin antijenik yapısını anlamak, etkili aşılar tasarlamak için hayati önem taşır.

Yorumlar