Antigravity ne demek?

"Antigravity" kelimesi, "anti" (karşı) ve "gravity" (yerçekimi) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "yerçekimine karşı" anlamına gelir.

Bu terim, yerçekimi etkilerini iptal eden veya yerçekiminin etkilerine karşı koyan teknolojileri veya teorik kavramları ifade eder. Yerçekimi kuvvetini ortadan kaldırma veya onu nötralize etme fikri, özellikle bilim kurgu ve geleceğe yönelik teknolojik araştırmalarda sıklıkla ele alınmaktadır. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan yerçekimi ile ilgili fiziksel veya teorik bir olguyu belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Yerçekimi Karşıtı" olacaktır.İşte "antigravity" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The concept of antigravity has been explored in many science fiction novels.

Yerçekimi karşıtı kavramı birçok bilim kurgu romanında ele alınmıştır.


Scientists are researching antigravity technology, but it remains largely theoretical.

Bilim insanları yerçekimi karşıtı teknoloji üzerine araştırma yapıyorlar, ancak bu konu büyük ölçüde teorik kalmaktadır.


Antigravity devices could revolutionize travel by reducing the energy needed for propulsion.

Yerçekimi karşıtı cihazlar, itiş için gereken enerjiyi azaltarak seyahati devrim niteliğinde değiştirebilir.


If antigravity were possible, it would have profound implications for space exploration.

Eğer yerçekimi karşıtı mümkün olsaydı, bu durum uzay keşfi için derin etkilere sahip olurdu.


The idea of antigravity is exciting, but practical implementation is still far from reality.

Yerçekimi karşıtı fikri heyecan verici, ancak pratik uygulama hala gerçeklikten oldukça uzak.

Yorumlar