Antigua and Barbuda ne demek?

"Antigua and Barbuda" kelimesi, Karayipler'de yer alan bir ülkenin adıdır ve "Antigua" ile "Barbuda" adlarındaki iki ana adadan oluşur. Bu isimlerin herhangi bir mecazi anlamı yoktur; bunlar doğrudan coğrafi isimlerdir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antigua ve Barbuda" şeklinde olur.İşte "Antigua and Barbuda" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Antigua and Barbuda is known for its pristine beaches and vibrant culture.

Antigua ve Barbuda, bakir plajları ve canlı kültürü ile tanınır.


The economy of Antigua and Barbuda relies heavily on tourism.

Antigua ve Barbuda ekonomisi büyük ölçüde turizme dayanır.


In 2017, Hurricane Irma caused significant damage to Barbuda, affecting the whole country of Antigua and Barbuda.

2017 yılında Irma Kasırgası, Barbuda'ya önemli zararlar verdi ve Antigua ve Barbuda'nın tüm ülkesini etkiledi.


Antigua and Barbuda became an independent state within the Commonwealth in 1981.

Antigua ve Barbuda, 1981 yılında Milletler Topluluğu içinde bağımsız bir devlet oldu.


The national dish of Antigua and Barbuda is fungie and pepperpot.

Antigua ve Barbuda'nın ulusal yemeği fungie ve pepperpot'tur.

Yorumlar