Antihero ne demek?

"Antihero" kelimesi, "anti" (karşı) ve "hero" (kahraman) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kahramana karşı" anlamına gelir.

Bu terim, geleneksel kahraman özelliklerini taşımayan, genellikle ahlaki kusurları olan ve standart kahramanlıktan farklı davranışları olan bir karakteri ifade eder. Antihero, genellikle bir hikayede merkezi bir rol oynar ve izleyici veya okuyucu tarafından hem sempati duyulan hem de eleştirilen karmaşık bir figürdür. Antihero, tipik kahramanlardan farklı olarak, mükemmellikten ziyade gerçekçi insan özellikleri gösterir. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; edebiyat ve sinemada kullanılan bir karakter türünü belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Anti-kahraman" olacaktır.İşte "antihero" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The antihero of the story is not a typical hero; he makes questionable decisions and often acts out of self-interest.

Hikayenin anti-kahramanı tipik bir kahraman değildir; şüpheli kararlar alır ve sık sık kendi çıkarları doğrultusunda hareket eder.


Many modern films feature an antihero who struggles with internal conflicts rather than external forces.

Birçok modern film, dışsal güçler yerine içsel çatışmalarla mücadele eden bir anti-kahramanı konu alır.


The popularity of the antihero in television shows reflects a shift in audience preferences towards more complex characters.

Televizyon şovlarındaki anti-kahramanın popülerliği, izleyicilerin daha karmaşık karakterlere yönelik tercihlerinde bir değişikliği yansıtır.


An antihero often resonates with viewers because they display human vulnerabilities and imperfections.

Bir anti-kahraman genellikle, insanın zaaflarını ve kusurlarını sergilediği için izleyicilerle rezonans kurar.


In literature, the antihero is frequently used to challenge traditional notions of heroism and virtue.

Edebiyatta, anti-kahraman sıklıkla geleneksel kahramanlık ve erdem anlayışlarını sorgulamak için kullanılır.

Yorumlar