Antiknock ne demek?

"Antiknock" kelimesi, "anti" (karşı) ve "knock" (vurmak, çarpmak) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "vurmaya karşı" anlamına gelir.

Bu terim, genellikle motorlarda yanma sırasında meydana gelen istenmeyen patlama veya vurma seslerini önlemek için kullanılan katkı maddelerini ifade eder. Antiknock maddeler, motorun daha düzgün çalışmasını sağlar ve motor ömrünü uzatır. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan otomotiv endüstrisinde kullanılan teknik bir terimi belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antivuruntu" ya da "Vuruntuya Karşı" olacaktır.İşte "antiknock" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Antiknock additives are added to gasoline to prevent engine knocking.

Motor vuruntusunu önlemek için benzinlere antivuruntu katkı maddeleri eklenir.


The development of effective antiknock compounds has greatly improved engine performance.

Etkili antivuruntu bileşiklerinin geliştirilmesi, motor performansını büyük ölçüde iyileştirmiştir.


Higher octane fuels naturally have better antiknock properties.

Daha yüksek oktanlı yakıtlar doğal olarak daha iyi antivuruntu özelliklerine sahiptir.


The use of lead as an antiknock agent has been phased out due to environmental concerns.

Çevresel endişeler nedeniyle antivuruntu ajanı olarak kurşun kullanımı aşamalı olarak kaldırılmıştır.


Modern cars require fuels with good antiknock characteristics to run smoothly.

Modern arabaların düzgün çalışması için iyi antivuruntu özelliklerine sahip yakıtlara ihtiyacı vardır.

Yorumlar