Antiknocking ne demek?

"Antiknocking" kelimesi, "anti" (karşı) ve "knocking" (vuruntulu çalışma) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "vuruntuya karşı" anlamına gelir.

Bu terim, genellikle motorlarda yanma sırasında meydana gelen istenmeyen vuruntu seslerini azaltmak veya önlemek için kullanılan işlemleri veya özellikleri ifade eder. Antiknocking, benzinin veya diğer yakıtların motor içinde düzgün yanmasını sağlamak için eklenen katkı maddeleri veya motor tasarımındaki iyileştirmeleri belirtir. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan otomotiv teknolojisiyle ilişkilendirilen bir terimi belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Vuruntuya Karşı" ya da "Vuruntuyu Önleyici" olacaktır.İşte "antiknocking" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Antiknocking agents are crucial for maintaining the longevity and efficiency of automobile engines.

Vuruntuyu önleyici ajanlar, otomobil motorlarının uzun ömürlülüğü ve verimliliği için hayati öneme sahiptir.


The refinery uses specific processes to enhance the antiknocking properties of their gasoline.

Rafineri, benzinlerinin vuruntuya karşı özelliklerini artırmak için belirli işlemler kullanmaktadır.


Engineers are working on new antiknocking formulations to meet stricter environmental regulations.

Mühendisler, daha sıkı çevresel düzenlemelere uymak için yeni vuruntuya karşı formülasyonlar üzerinde çalışıyorlar.


The introduction of antiknocking compounds has significantly reduced engine noise and wear.

Vuruntuya karşı bileşiklerin tanıtılması, motor gürültüsünü ve aşınmasını önemli ölçüde azaltmıştır.


Research into antiknocking technology continues to evolve with advancements in fuel chemistry.

Yakıt kimyasındaki ilerlemelerle birlikte vuruntuya karşı teknoloji araştırmaları gelişmeye devam etmektedir.

Yorumlar