Antilepton ne demek?

"Antilepton" kelimesi, "anti" (karşı) ve "lepton" (bir temel parçacık türü) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "leptona karşı" anlamına gelir.

Bu terim, fizikte leptonların karşıt parçacıklarını ifade eder. Antileptonlar, leptonlar gibi elektron, müon ve tau parçacıklarının antiparçacıklarıdır ve bu antiparçacıklar, ilgili leptonlarla aynı kütle ve ömrü paylaşırken, elektrik yükü açısından zıt işarete sahiptirler. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan parçacık fiziğiyle ilgili bir terimi belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antilepton" olacaktır.İşte "antilepton" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


In particle physics, when a lepton and an antilepton meet, they can annihilate each other.

Parçacık fiziğinde, bir lepton ve bir antilepton karşılaştığında, birbirlerini yok edebilirler.


The study of antileptons helps scientists understand the fundamental properties of matter and antimatter.

Antileptonların incelenmesi, bilim insanlarının madde ve antimadde'nin temel özelliklerini anlamalarına yardımcı olur.


Antileptons are produced in high-energy particle collisions in accelerators.

Antileptonlar, hızlandırıcılardaki yüksek enerjili parçacık çarpışmalarında üretilir.


Experiments with antileptons provide insights into the symmetry and interactions in the universe.

Antileptonlarla yapılan deneyler, evrendeki simetri ve etkileşimler hakkında bilgiler sağlar.


The existence of antileptons confirms the theories of particle-antiparticle pairs in quantum mechanics.

Antileptonların varlığı, kuantum mekaniğindeki parçacık-antiparçacık çiftleri teorilerini doğrular.

Yorumlar