Antilogarithm ne demek?

"Antilogarithm" kelimesi, "anti" (karşı) ve "logarithm" (logaritma) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "logaritmaya karşı" anlamına gelir. Bu terim, matematikte bir logaritmanın tersini ifade eder, yani bir sayının logaritmasını alıp bu işlemin tersini uygulayarak başlangıç sayısına geri dönmek anlamına gelir. Örneğin, log𝑏(𝑎)=𝑐 ise, 𝑏𝑐=𝑎 şeklinde ifade edilen sayı "a" antilogaritmaya örnektir. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan matematiksel bir işlemi belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antilogaritma" olacaktır.İşte "antilogarithm" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:

 1. To find the antilogarithm of a number, you raise the base to the power of the logarithm.

  • Bir sayının antilogaritmasını bulmak için, tabanı logaritmanın kuvvetine yükseltirsiniz.
 2. Antilogarithms are useful in reversing the effects of logarithmic transformations in data analysis.

  • Antilogaritmalar, veri analizinde logaritmik dönüşümlerin etkilerini tersine çevirmede kullanışlıdır.
 3. The antilogarithm of the logarithm of 1000 in base 10 is 1000 itself.

  • 10 tabanında 1000'in logaritmasının antilogaritması kendisi olan 1000'dir.
 4. Engineers often use antilogarithms to convert logarithmic scale readings back to normal values.

  • Mühendisler sıklıkla logaritmik ölçek okumalarını normal değerlere dönüştürmek için antilogaritmalar kullanır.
 5. Calculating the antilogarithm can be done easily with a scientific calculator.

  • Antilogaritma hesaplama işlemi bilimsel bir hesap makinesi ile kolayca yapılabilir.

Yorumlar