Antimacassar ne demek?

"Antimacassar" kelimesi, "anti" (karşı) ve "macassar" (bir tür saç yağı) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "macassar yağına karşı" anlamına gelir.

Bu terim, özellikle 19. yüzyılda kullanılan, koltukların ve kanepe başlıklarının üst kısmını örten, saç yağından (özellikle macassar yağından) kaynaklanabilecek lekeleri önlemek için kullanılan kumaş veya dantel örtüyü ifade eder. Antimacassarlar, mobilyaları korumak için tasarlanmıştır ve aynı zamanda dekoratif bir işlev de görürler. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bu tür bir örtünün işlevini belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Koltuk Arkası Örtüsü" veya "Antimakasar" olacaktır.İşte "antimacassar" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


My grandmother has crocheted antimacassars for all the chairs in her living room.

Büyükannem, oturma odasındaki tüm sandalyeler için dantel koltuk arkası örtüleri ördü.


Antimacassars were common in homes during the Victorian era to protect furniture from oily hair products.

Antimakasarlar, Viktorya döneminde evlerde, mobilyaları yağlı saç ürünlerinden korumak için yaygındı.


You can still find antimacassars in some traditional hotels, preserving the antique look of the furniture.

Antika mobilyaların görünümünü korumak için bazı geleneksel otellerde hala koltuk arkası örtüleri bulabilirsiniz.


The delicate lace antimacassars added a touch of elegance to the old armchairs.

İnce dantel koltuk arkası örtüleri, eski koltuklara bir zarafet dokunuşu ekledi.


Besides their practical use, antimacassars often serve as a decorative element in interior design.

Pratik kullanımlarının yanı sıra, koltuk arkası örtüleri genellikle iç mekan tasarımında dekoratif bir öğe olarak hizmet eder.

Yorumlar