Antimatter ne demek?

"Antimatter" kelimesi, "anti" (karşı) ve "matter" (madde) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "maddeye karşı" anlamına gelir.

Bu terim, bilimde, maddenin karşıt parçacıklarını ifade eder ve her bir parçacığın, normal maddede bulunan parçacıkların aynı kütleye sahip, ancak zıt elektrik yüküne sahip versiyonlarıdır. Antimadde, maddeyle temas ettiğinde onunla yok olur ve büyük miktarda enerji açığa çıkarır. Bu süreç "yok olma" olarak bilinir. Antimadde'nin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan fiziksel ve kozmolojik bir kavramı belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antimadde" olacaktır.İşte "antimatter" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Scientists are studying how to safely store antimatter, as it annihilates upon contact with matter.

Bilim insanları, antimaddeyi güvenli bir şekilde nasıl saklayacaklarını araştırıyorlar, çünkü o madde ile temas ettiğinde yok olur.


Antimatter is considered one of the most expensive substances to produce due to the complex technology required.

Antimadde, gereken karmaşık teknoloji nedeniyle üretimi en pahalı maddelerden biri olarak kabul edilir.


In theory, antimatter could be used as a highly efficient fuel for future space travel.

Teoride, antimadde, gelecekteki uzay seyahatleri için son derece verimli bir yakıt olarak kullanılabilir.


The Big Bang theory suggests that equal amounts of matter and antimatter were created at the beginning of the universe.

Büyük Patlama teorisi, evrenin başlangıcında eşit miktarda madde ve antimadde oluşturulduğunu önerir.


If we could harness the energy from matter-antimatter annihilation, it would provide a tremendous source of power.

Madde-antimadde yok olmasından enerjiyi kullanabilirsek, bu, muazzam bir güç kaynağı sağlayacaktır.

Yorumlar