Antimicrobial ne demek?

"Antimicrobial" kelimesi, "anti" (karşı) ve "microbial" (mikrobiyal, mikroorganizmalarla ilgili) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "mikroorganizmalara karşı" anlamına gelir.

Bu terim, bakteri, virüs, mantar ve diğer mikroorganizmaların büyümesini önleyen veya öldüren maddeleri veya ilaçları ifade eder. Antimikrobiyal ürünler, sağlık sektöründen gıda güvenliğine ve kişisel hijyene kadar geniş bir yelpazede kullanılır. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan mikroorganizmalara karşı koruma sağlayan bir özellik veya işlevi belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antimikrobiyal" olacaktır.İşte "antimicrobial" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Hospitals use antimicrobial agents to disinfect surfaces and prevent infections.

Hastaneler, yüzeyleri dezenfekte etmek ve enfeksiyonları önlemek için antimikrobiyal ajanlar kullanır.


The development of new antimicrobial drugs is essential to combat antibiotic resistance.

Antibiyotik direnciyle mücadele etmek için yeni antimikrobiyal ilaçların geliştirilmesi hayati öneme sahiptir.


Many soaps and hand sanitizers include antimicrobial ingredients to kill germs.

Birçok sabun ve el dezenfektanı, mikropları öldürmek için antimikrobiyal bileşenler içerir.


Antimicrobial resistance is a growing concern worldwide, requiring global cooperation.

Antimikrobiyal direnç, küresel işbirliği gerektiren dünya genelinde artan bir endişedir.


The use of antimicrobial coatings on medical devices helps reduce the risk of hospital-acquired infections.

Tıbbi cihazlarda antimikrobiyal kaplamaların kullanılması, hastane kaynaklı enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olur.

Yorumlar