Antiparticle ne demek?

"Antiparticle" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "particle" (parçacık) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Türkçede bu kelime "antiparçacık" olarak çevrilebilir ve temel parçacıkların karşıt özelliklere sahip eşleniklerini ifade eder.

Örneğin, bir elektronun antiparçacığı pozitrondur, elektronun sahip olduğu negatif elektrik yükünün aksine pozitif bir yüke sahiptir.

Antiparticle kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; tamamen fiziksel ve kuantum mekaniği bağlamlarında kullanılır.İşte "antiparticle" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: When a particle and its antiparticle meet, they annihilate each other.

Çeviri: Bir parçacık ile antiparçacığı karşılaştığında, birbirlerini yok ederler.


Example: The discovery of the antiparticle provided crucial insights into the fundamental symmetries of the universe.

Çeviri: Antiparçacığın keşfi, evrenin temel simetrileri hakkında hayati içgörüler sağladı.


Example: Scientists use particle accelerators to create and study antiparticles.

Çeviri: Bilim insanları, antiparçacıkları yaratmak ve incelemek için parçacık hızlandırıcıları kullanır.


Example: Each particle in the Standard Model of particle physics has a corresponding antiparticle.

Çeviri: Parçacık fiziğinin Standart Modeli'ndeki her parçacığın karşılık gelen bir antiparçacığı vardır.


Example: Antiparticles are not just theoretical concepts; they have been observed and measured in many experiments.

Çeviri: Antiparçacıklar sadece teorik kavramlar değildir; birçok deneyde gözlemlenmiş ve ölçülmüştür.

Yorumlar