Antiperspirant ne demek?

"Antiperspirant" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "perspirant" (terleten, "perspire" kelimesinden türetilmiştir) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Türkçede "antiperspirant" olarak çevrilebilir ve terlemeyi önleyen veya azaltan bir ürünü ifade eder. Genellikle terlemeyi engellemek için kullanılan deodorant türleri için kullanılır.

Antiperspirant kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan, terlemeyi engelleyen ürünleri belirtmek için kullanılır.İşte "antiperspirant" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: I always use an antiperspirant before going to the gym to prevent excessive sweating.

Çeviri: Spor salonuna gitmeden önce aşırı terlemeyi önlemek için her zaman antiperspirant kullanırım.


Example: Many antiperspirants contain aluminum compounds that help reduce sweat production.

Çeviri: Birçok antiperspirant, ter üretimini azaltmaya yardımcı olan alüminyum bileşikleri içerir.


Example: She prefers using a natural antiperspirant because it's less irritating to her skin.

Çeviri: Cildini daha az tahriş ettiği için doğal bir antiperspirant kullanmayı tercih ediyor.


Example: The effectiveness of an antiperspirant can vary depending on the active ingredients and the person's body chemistry.

Çeviri: Bir antiperspirantın etkinliği, aktif maddelere ve kişinin vücut kimyasına bağlı olarak değişebilir.


Example: Are there any antiperspirants that do not leave stains on clothes?

Çeviri: Kıyafetlerde leke bırakmayan antiperspirantlar var mı?

Yorumlar