Antiphonal ne demek ?

"Antiphonal" kelimesi, "anti-" (karşı veya karşılıklı) ve "phonal" (sesle ilgili) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Türkçede "antifonal" olarak çevrilebilir ve genellikle müzik veya dinî ayinlerde, iki grup veya iki solistin karşılıklı olarak şarkı söylemesi veya müzik yapması anlamında kullanılır. Bu terim, karşılıklı seslenmeleri ifade eder.

Antiphonal kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; müzik veya litürjik bağlamda doğrudan karşılıklı performansı belirtmek için kullanılır.İşte "antiphonal" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The choir performed an antiphonal piece, with voices echoing from opposite sides of the cathedral.

Çeviri: Koro, katedralin karşı taraflarından yankılanan seslerle antifonal bir parça seslendirdi.


Example: Antiphonal singing is a beautiful tradition that enhances the spatial experience of sound.

Çeviri: Antifonal şarkı söyleme, sesin mekansal deneyimini artıran güzel bir gelenektir.


Example: The composer arranged the psalm as an antiphonal chant to be performed by two choirs.

Çeviri: Besteci, iki koro tarafından icra edilmek üzere mezmuru antifonal bir ilahi olarak düzenledi.


Example: In medieval times, antiphonal music was commonly used to involve the congregation in the service.

Çeviri: Ortaçağ zamanlarında, antifonal müzik, cemaati ayine dahil etmek için yaygın olarak kullanılırdı.


Example: The antiphonal exchange between the trumpet players created a dramatic effect in the concert.

Çeviri: Trompetçiler arasındaki antifonal alışveriş, konserde dramatik bir etki yarattı.

Yorumlar