Antiplatelet ne demek?

"Antiplatelet" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "platelet" (trombosit) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Türkçede "antiplatelet" olarak geçer ve trombositlerin (kan hücrelerinin bir türü) bir araya gelerek kan pıhtısı oluşturmasını engelleyen ilaçları ifade eder.

Bu tür ilaçlar, özellikle kalp krizi ve inme riski olan kişilerde kullanılır.

Antiplatelet kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan, kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçları belirtmek için kullanılır.İşte "antiplatelet" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The doctor prescribed an antiplatelet medication to reduce the risk of a heart attack.

Çeviri: Doktor, kalp krizi riskini azaltmak için bir antiplatelet ilacı reçete etti.


Example: Aspirin is one of the most commonly used antiplatelet drugs.

Çeviri: Aspirin, en yaygın kullanılan antiplatelet ilaçlardan biridir.


Example: Patients undergoing angioplasty often receive antiplatelet therapy to prevent blood clots.

Çeviri: Anjiyoplasti geçiren hastalar sıklıkla kan pıhtılarını önlemek için antiplatelet tedavisi alır.


Example: It is important to discuss potential side effects of antiplatelet drugs with your healthcare provider.

Çeviri: Antiplatelet ilaçların olası yan etkilerini sağlık hizmeti sağlayıcınızla tartışmak önemlidir.


Example: Long-term use of antiplatelet agents can increase the risk of bleeding.

Çeviri: Antiplatelet ajanlarının uzun süreli kullanımı kanama riskini artırabilir.

Yorumlar