Antipodean ne demek?

"Antipodean" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "pode" (ayak) köklerinden türetilmiştir ve "dünyanın diğer tarafında yer alan" anlamına gelir. Genellikle Yeni Zelanda ve Avustralya'ya özgü şeyleri tanımlamak için kullanılır.

Türkçede "antipod" veya "karşıt kutup" olarak çevrilebilir.

Antipodean kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; genellikle coğrafi bir kavram olarak veya belirli bir bölgeye (özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda'ya) özgü şeyleri tanımlamak için kullanılır.İşte "Antipodean" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The Antipodean lifestyle is often characterized by a love of the outdoors.

Çeviri: Antipod yaşam tarzı genellikle dışarıda vakit geçirme sevgisiyle karakterize edilir.


Example: He embraced the Antipodean culture during his years living in Australia.

Çeviri: Avustralya'da yaşadığı yıllar boyunca Antipod kültürünü benimsedi.


Example: The film festival featured several Antipodean films that highlighted the region's unique landscape and stories.

Çeviri: Film festivali, bölgenin benzersiz manzaralarını ve hikayelerini vurgulayan birkaç Antipod filmine yer verdi.


Example: Antipodean wildlife includes many species that are not found anywhere else in the world.

Çeviri: Antipod vahşi yaşamı, dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan birçok türü içerir.


Example: She developed an interest in Antipodean history after visiting New Zealand.

Çeviri: Yeni Zelanda'yı ziyaret ettikten sonra Antipod tarihine ilgi duymaya başladı.

Yorumlar