Antiproton ne demek?

"Antiproton" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "proton" kelimelerinden oluşur.

Türkçede "antiproton" olarak geçer ve protonun antiparçacığı anlamına gelir.

Antiprotonlar, protonlar gibi bir nükleon olmalarına rağmen, protonların sahip olduğu pozitif elektrik yükünün tersi olan negatif bir elektrik yüke sahiptirler.

Antiproton kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu terim doğrudan parçacık fiziği bağlamında kullanılır ve protonun antiparçacığı olarak tanımlanır.İşte "antiproton" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: Scientists at the laboratory were able to capture and study antiprotons for several minutes.

Çeviri: Laboratuvardaki bilim insanları, antiprotonları birkaç dakika boyunca yakalayıp inceleyebildiler.


Example: The discovery of the antiproton was a significant milestone in particle physics.

Çeviri: Antiprotonun keşfi, parçacık fiziğinde önemli bir kilometre taşıydı.


Example: Antiprotons are produced in high-energy collisions in particle accelerators.

Çeviri: Antiprotonlar, parçacık hızlandırıcılarındaki yüksek enerjili çarpışmalarda üretilir.


Example: When a proton and an antiproton meet, they annihilate each other, releasing energy in the form of photons.

Çeviri: Bir proton ve bir antiproton karşılaştığında, birbirlerini yok ederler ve enerjiyi fotonlar şeklinde salarlar.


Example: The use of antiprotons in medical treatments is an area of active research.

Çeviri: Antiprotonların tıbbi tedavilerde kullanımı, aktif olarak araştırılan bir alandır.

Yorumlar