Antiquarian ne demek?

"Antiquarian" kelimesi, "antique" (antika, eski) kelimesinden türetilmiş olup, "-arian" (ilgili veya uğraşan) ekiyle genişletilmiştir.

Türkçede "antikacı" veya "eski eserlerle uğraşan kişi" anlamına gelir.

Genellikle eski yazıtlar, kitaplar, sanat eserleri ve diğer tarihi objelerle ilgilenen veya bunları toplayan kişiler için kullanılır.

Antiquarian kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; genellikle tarihi nesnelerle ve eski eserlerle ilgilenen kişileri tanımlamak için kullanılır.İşte "antiquarian" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: He is an antiquarian who specializes in medieval manuscripts.

Çeviri: Ortaçağ el yazmaları konusunda uzmanlaşmış bir antikacıdır.


Example: The antiquarian bookshop offers a wide range of rare and out-of-print books.

Çeviri: Antikacı kitapçı, nadir ve tükenmiş kitapların geniş bir yelpazesini sunar.


Example: Her interest in antiquarian maps led her to start a collection of historical atlases.

Çeviri: Antika haritalara olan ilgisi, onun tarihi atlaslar koleksiyonu yapmaya başlamasına yol açtı.


Example: Antiquarian societies often hold lectures and exhibitions to share their findings with the public.

Çeviri: Antika toplulukları sıklıkla bulgularını kamuoyuyla paylaşmak için konferanslar ve sergiler düzenler.


Example: As an antiquarian, he is always on the lookout for unique artifacts to add to his collection.

Çeviri: Bir antikacı olarak, koleksiyonuna eklemek için benzersiz eserler arayışı içindedir.

Yorumlar