Antiquarianism ne demek?

"Antiquarianism" kelimesi, "antiquarian" (antikacı, eski eserlerle uğraşan) kelimesine "-ism" (ideoloji, hareket veya ilgi alanını belirten ek) ekinin eklenmesiyle oluşur.

Türkçede bu kelime, "antikacılık" olarak çevrilebilir ve tarihi nesnelerle, özellikle antikalarla ilgilenme ilgi veya mesleği ifade eder.

Antiquarianism kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu terim, tarihi eserlere ve antik nesnelere olan ilgiyi ve bu alandaki çalışmaları belirtmek için kullanılır.İşte "antiquarianism" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: His love for antiquarianism began when he inherited a collection of ancient coins from his grandfather.

Çeviri: Antikacılığa olan sevgisi, dedesinden antik paralar koleksiyonunu miras almasıyla başladı.


Example: Antiquarianism is more than a hobby; for many, it's a way to preserve history.

Çeviri: Antikacılık, bir hobi olmanın ötesinde; birçok kişi için tarihi koruma yoludur.


Example: The museum's antiquarianism department is renowned for its extensive collection of medieval artifacts.

Çeviri: Müzenin antikacılık bölümü, geniş ortaçağ eserleri koleksiyonu ile ünlüdür.


Example: She studied antiquarianism at university and became an expert in Renaissance art.

Çeviri: Üniversitede antikacılık okudu ve Rönesans sanatında uzman oldu.


Example: The conference on antiquarianism attracted scholars from around the world who shared an interest in ancient civilizations.

Çeviri: Antikacılık konferansı, antik uygarlıklara ilgi duyan dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını çekti.

Yorumlar