Antiquary ne demek?

"Antiquary" kelimesi, "antique" (antika, eski) kökünden türetilmiş olup, "-ary" (ilgili kişi veya şeyle ilişkilendirilen) ekiyle genişletilmiştir.

Türkçede "antikacı" olarak çevrilebilir ve eski eserler, tarihi belgeler ve antikalarla ilgilenen, bu konularda uzmanlaşmış kişiyi ifade eder.

"Antiquary" kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan tarih öncesi ve antik nesnelerle ilgilenen kişileri belirtmek için kullanılır.İşte "antiquary" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The antiquary spent decades collecting rare manuscripts and artifacts.

Çeviri: Antikacı, nadir el yazmaları ve eserler toplamakla onlarca yıl geçirdi.


Example: He is well-known as an antiquary who has an impressive knowledge of Roman history.

Çeviri: Roma tarihi hakkında etkileyici bir bilgiye sahip bir antikacı olarak tanınır.


Example: The local antiquary gave us a tour of the medieval ruins and explained their historical significance.

Çeviri: Yerel antikacı bize ortaçağ kalıntılarının turunu verdi ve tarihi önemlerini açıkladı.


Example: She published a paper on medieval coins based on her research as an antiquary.

Çeviri: Bir antikacı olarak yaptığı araştırmaya dayanarak ortaçağ sikkeleri üzerine bir makale yayınladı.


Example: The antiquary's collection was donated to the museum after his death.

Çeviri: Antikacının koleksiyonu, ölümünden sonra müzeye bağışlandı.

Yorumlar