Antiquated ne demek?

"Antiquated" kelimesi, "antique" (antika, eski) kökünden gelir ve "-ated" (özellikli) ekiyle genişletilmiştir.

Türkçede "antiquated" kelimesi "modası geçmiş", "eski kalmış" veya "çağ dışı" olarak çevrilebilir ve teknoloji, fikirler veya yöntemler gibi, zamanın gerisinde kalmış ve güncelliğini yitirmiş şeyleri ifade eder.

Antiquated kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; genellikle modası geçmiş veya eski kalmış şeyler için kullanılır, bu kullanım bazen eleştirel bir bağlam taşıyabilir.İşte "antiquated" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The company's antiquated computer systems were a significant barrier to improving efficiency.

Çeviri: Şirketin modası geçmiş bilgisayar sistemleri, verimliliği artırmada önemli bir engeldi.


Example: Many of the laws are antiquated and need to be updated to reflect modern society.

Çeviri: Birçok yasa eski kalmıştır ve modern toplumu yansıtacak şekilde güncellenmeye ihtiyaç duyar.


Example: His antiquated ideas about education no longer hold relevance in today's schools.

Çeviri: Eğitim hakkındaki çağ dışı fikirleri, günümüz okullarında artık geçerliliğini yitirmiştir.


Example: She replaced her antiquated phone with a new model that had many advanced features.

Çeviri: Çok sayıda gelişmiş özelliğe sahip yeni bir modelle, modası geçmiş telefonunu değiştirdi.


Example: The antiquated machinery in the factory was finally upgraded after many years.

Çeviri: Fabrikadaki eski makineler, yıllar sonra nihayet yükseltildi.

Yorumlar