Antique ne demek?

"Antique" kelimesi, Latince "antiquus" kelimesinden türetilmiştir, anlamı "eski" veya "çağının ötesinde"dir.

Türkçede "antika" olarak çevrilebilir ve tarihi değeri olan, geçmiş zamanlardan kalan eser veya eşya anlamına gelir.

"Antique" kelimesinin mecazi bir anlamı da olabilir; bir şeyin modası geçmiş veya eski moda olmasını ifade edebilir ama genellikle bu kullanımı antikaların çekiciliği ve değeri ile ilişkilendirilir.İşte "antique" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: He collects antique furniture from the 18th century.

Çeviri: 18. yüzyıldan antika mobilyalar toplar.


Example: The antique vase was the centerpiece of the exhibit.

Çeviri: Antika vazo, serginin odak noktasıydı.


Example: She enjoys visiting antique shops to find unique items for her home.

Çeviri: Evine özgün eşyalar bulmak için antikacı dükkanlarını ziyaret etmekten hoşlanır.


Example: Antique books can be valuable not just for their content, but also for their rarity and condition.

Çeviri: Antika kitaplar, içerikleriyle değil, nadirlikleri ve durumlarıyla da değerli olabilir.


Example: Many collectors are interested in antique coins because of their historical significance.

Çeviri: Birçok koleksiyoncu, tarihi önemleri nedeniyle antika paralara ilgi duyar.

Yorumlar