Antiracist ne demek?

"Antiracist" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "racist" (ırkçı) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Türkçede "antiracist" kelimesi "ırkçılık karşıtı" olarak çevrilebilir ve ırkçılığa karşı çıkan, ırkçılıkla mücadele eden kişileri veya düşünceleri ifade eder.

"Antiracist" kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan ırkçılığa karşı olan eylemleri ve tutumları tanımlamak için kullanılır.İşte "antiracist" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The organization promotes antiracist policies to create a more inclusive workplace.

Çeviri: Organizasyon, daha kapsayıcı bir iş yeri oluşturmak için ırkçılık karşıtı politikaları destekler.


Example: Educating ourselves on antiracist literature is essential to understand the complexities of racism.

Çeviri: Irkçılığın karmaşıklığını anlamak için ırkçılık karşıtı literatür hakkında bilgi edinmemiz gereklidir.


Example: As an antiracist, he actively participates in movements and discussions that aim to dismantle systemic racism.

Çeviri: Bir ırkçılık karşıtı olarak, sistematik ırkçılığı ortadan kaldırmayı amaçlayan hareketlere ve tartışmalara aktif olarak katılır.


Example: Antiracist education should start early in schools to help young people develop an understanding of equality and justice.

Çeviri: Gençlerin eşitlik ve adalet anlayışını geliştirmelerine yardımcı olmak için ırkçılık karşıtı eğitime okullarda erken başlanmalıdır.


Example: She wrote an antiracist article that challenged readers to confront their own biases and assumptions.

Çeviri: Kendi önyargılarıyla ve varsayımlarıyla yüzleşmeleri için okuyuculara meydan okuyan ırkçılık karşıtı bir makale yazdı.

Yorumlar