Antiretroviral ne demek?

"Antiretroviral" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "retroviral" (retrovirüs ile ilgili) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Türkçede "antiretroviral" kelimesi "retrovirüslere karşı kullanılan" olarak çevrilebilir ve HIV gibi retrovirüslerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları ifade eder.

Antiretroviral kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan HIV gibi retrovirüslerin tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilişkilidir.İşte "antiretroviral" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: Antiretroviral therapy has significantly improved the life expectancy of HIV patients.

Çeviri: Antiretroviral tedavi, HIV hastalarının yaşam beklentisini önemli ölçüde iyileştirmiştir.


Example: Patients are advised to adhere strictly to their antiretroviral medication regimen to prevent the virus from becoming resistant.

Çeviri: Hastaların virüsün dirençli hale gelmesini önlemek için antiretroviral ilaç rejimlerine sıkı sıkıya uymaları tavsiye edilir.


Example: The introduction of antiretroviral drugs in the 1990s brought hope to millions suffering from AIDS.

Çeviri: 1990'larda antiretroviral ilaçların piyasaya sürülmesi, AIDS'ten muzdarip milyonlarca kişiye umut getirdi.


Example: Access to affordable antiretroviral drugs is still a major issue in many parts of the world.

Çeviri: Uygun fiyatlı antiretroviral ilaçlara erişim, dünyanın birçok bölgesinde hala büyük bir sorundur.


Example: The effectiveness of antiretroviral treatment depends on early diagnosis and consistent use of medication.

Çeviri: Antiretroviral tedavinin etkinliği, erken teşhise ve ilaçların tutarlı kullanımına bağlıdır.

Yorumlar