Antirrhinum ne demek?

"Antirrhinum" kelimesi, Latince kökenlidir ve genellikle "bocam" veya "aslan ağzı" olarak bilinen çiçeklerin cins adıdır. Bu kelime, "anti-" (karşı) ve "rhin-" (burun) kelimelerinden türetilmiştir. 

"Antirrhinum" kelimesi Türkçede doğrudan "aslan ağzı" olarak çevrilebilir ve bu bitki, çiçeklerinin burun veya ağız şekline benzemesi nedeniyle bu ismi almıştır.

Antirrhinum'un mecazi bir anlamı yoktur; bu terim doğrudan belirli bir çiçek türünü tanımlamak için kullanılır.İşte "antirrhinum" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The garden was full of colorful antirrhinums during the summer.

Çeviri: Bahçe yaz boyunca renkli aslan ağzı çiçekleriyle doluydu.


Example: Antirrhinums are popular in cottage gardens for their charming appearance.

Çeviri: Aslan ağzı çiçekleri, çekici görünümleri nedeniyle köy bahçelerinde popülerdir.


Example: You can pinch back antirrhinums to encourage bushier growth and more flowers.

Çeviri: Daha gür büyüme ve daha fazla çiçek teşvik etmek için aslan ağzı çiçeklerini budayabilirsiniz.


Example: Antirrhinums prefer well-drained soil and full sun to thrive.

Çeviri: Aslan ağzı çiçekleri, gelişmek için iyi drene edilmiş toprak ve tam güneş ister.


Example: Did you know that antirrhinums can also be grown in containers on a balcony?

Çeviri: Aslan ağzı çiçeklerinin bir balkonda kaplarda da yetiştirilebileceğini biliyor muydunuz?

Yorumlar