Antisemite ne demek?

"Antisemite" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "Semite" (Semit) kelimelerinden oluşur.

Türkçede "antisemit" olarak çevrilebilir ve Yahudilere ve genellikle Semitik halklara karşı düşmanca duygular besleyen veya ayrımcılık yapan kişileri ifade eder.

Antisemit kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu terim, Yahudi karşıtlığı veya düşmanlığı anlamında doğrudan bir ayrımcılık ve önyargıyı belirtir.İşte "antisemite" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The community organized an event to raise awareness about the dangers of antisemites.

Çeviri: Topluluk, antisemitlerin tehlikeleri hakkında farkındalık yaratmak için bir etkinlik düzenledi.


Example: His remarks were criticized for being openly antisemitic.

Çeviri: Açıkça antisemit olduğu için sözleri eleştirildi.


Example: The book explores the historical impact of antisemites in Europe during the 20th century.

Çeviri: Kitap, 20. yüzyılda Avrupa'daki antisemitlerin tarihi etkisini inceliyor.


Example: She has dedicated her career to fighting racism, including antisemitism.

Çeviri: Kariyerini, antisemitizm dahil olmak üzere ırkçılıkla mücadeleye adamıştır.


Example: Educational programs are crucial in combating the spread of antisemitic beliefs.

Çeviri: Antisemit inançların yayılmasını önlemede eğitim programları hayati öneme sahiptir.

Yorumlar