Antisemitic ne demek?

"Antisemitic" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "Semitic" (Semitik) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Türkçede "antisemitik" olarak çevrilebilir ve Yahudilere ve Semitik kökenli diğer halklara karşı olan düşmanca duyguları, ayrımcılığı veya önyargıları ifade eder.

Antisemitic kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu terim, Yahudi karşıtlığı anlamında doğrudan ayrımcılık ve düşmanlıkla ilgili bir bağlamda kullanılır.İşte "antisemitic" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The politician's antisemitic comments sparked outrage across the community.

Çeviri: Politikacının antisemitik yorumları toplumda büyük bir öfke yarattı.


Example: She wrote an article condemning the rise of antisemitic incidents in the country.

Çeviri: Ülkedeki antisemitik olayların artışını kınayan bir makale yazdı.


Example: There has been a worrying increase in antisemitic graffiti in the neighborhood.

Çeviri: Mahallede antisemitik grafiti sayısında endişe verici bir artış oldu.


Example: The organization launched a campaign to educate people about the harms of antisemitic rhetoric.

Çeviri: Organizasyon, insanları antisemitik söylemin zararları hakkında bilgilendirmek için bir kampanya başlattı.


Example: Historians discussed the antisemitic policies implemented by the regime during the war.

Çeviri: Tarihçiler, savaş sırasında rejim tarafından uygulanan antisemitik politikaları tartıştılar.

Yorumlar