Antiseptic ne demek?

"Antiseptic" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "septic" (çürümüş, enfekte) kelimelerinden oluşur.

Türkçede "antiseptik" olarak çevrilebilir ve mikropları öldürmeye veya enfeksiyon riskini azaltmaya yönelik maddeleri veya uygulamaları ifade eder.

Antiseptik kelimesinin genellikle mecazi bir anlamı yoktur; temel olarak sağlık ve hijyen bağlamında kullanılır.İşte "antiseptic" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: Doctors use antiseptic solutions to clean wounds before dressing them.

Çeviri: Doktorlar, yaraları pansuman yapmadan önce temizlemek için antiseptik çözeltiler kullanır.


Example: The smell of antiseptic filled the room as the nurse prepared for the procedure.

Çeviri: Hemşire işleme hazırlanırken odayı antiseptik kokusu doldurdu.


Example: It's important to have an antiseptic cream in your first aid kit for minor cuts and scrapes.

Çeviri: Küçük kesikler ve sıyrıklar için ilk yardım çantanızda antiseptik krem bulundurmak önemlidir.


Example: The use of antiseptic mouthwash helps reduce the risk of gum disease.

Çeviri: Antiseptik ağız gargarası kullanımı, diş eti hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur.


Example: Antiseptic hand sanitizers have become essential for preventing the spread of germs in public spaces.

Çeviri: Antiseptik el dezenfektanları, kamusal alanlarda mikropların yayılmasını önlemek için vazgeçilmez hale gelmiştir.

Yorumlar