Antiserum ne demek?

"Antiserum" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "serum" kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Türkçede "antiserum" olarak çevrilebilir ve bir organizmanın belirli bir hastalığa karşı geliştirdiği antikorları içeren serumu ifade eder. Bu serum, genellikle hastalıkların teşhisinde veya tedavisinde kullanılır.

Antiserum'un mecazi bir anlamı yoktur; bu terim, biyoloji ve tıp alanlarında doğrudan kullanılır ve hastalıklara karşı koruma veya tedavi sağlayan antikorları içeren serumlarla ilgilidir.İşte "antiserum" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The laboratory produced antiserum to help diagnose viral infections.

Çeviri: Laboratuvar, viral enfeksiyonları teşhis etmeye yardımcı olmak için antiserum üretti.


Example: Antiserum is often used in the treatment of snake bites by neutralizing the venom.

Çeviri: Antiserum, genellikle yılan ısırıklarının tedavisinde zehri nötralize ederek kullanılır.


Example: Researchers are developing an antiserum that can be effective against new strains of influenza.

Çeviri: Araştırmacılar, yeni influenza suşlarına karşı etkili olabilecek bir antiserum geliştiriyorlar.


Example: The antiserum was administered to the patient to counteract the effects of the toxin.

Çeviri: Antiserum, toksinin etkilerini gidermek için hastaya verildi.


Example: They used a specific antiserum to identify the presence of the pathogen in the blood samples.

Çeviri: Araştırmacılar, kan örneklerinde patojenin varlığını tespit etmek için özel bir antiserum kullandılar.

Yorumlar