Antisocial ne demek?

"Antisocial" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "social" (sosyal) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Türkçede "antisosyal" olarak çevrilebilir ve toplumsal kurallara veya normlara aykırı davranışlar sergileyen, toplumla uyum sağlamayan veya toplumdan kaçınan kişileri ifade eder.

Antisosyal kelimesi genellikle kişilik bozuklukları veya toplum içinde uyumsuzluk sergileme bağlamında kullanılır ve çoğunlukla olumsuz bir anlam taşır.İşte "antisocial" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: He has been behaving in an antisocial manner, avoiding any contact with his colleagues.

Çeviri: Meslektaşlarıyla her türlü iletişimden kaçınarak antisosyal bir şekilde davranıyor.


Example: Antisocial behavior in teenagers can sometimes be a cry for help.

Çeviri: Ergenlerde antisosyal davranış bazen bir yardım çığlığı olabilir.


Example: The neighborhood was disturbed by the antisocial activities of a few individuals.

Çeviri: Mahalle, birkaç kişinin antisosyal aktiviteleri tarafından rahatsız edildi.


Example: Some people are naturally introverted and may seem antisocial, but they simply enjoy solitude.

Çeviri: Bazı insanlar doğal olarak içedönüktür ve antisosyal görünebilirler, ancak sadece yalnızlıktan hoşlanırlar.


Example: Measures were taken to reduce the levels of antisocial behavior in the school.

Çeviri: Okuldaki antisosyal davranış seviyelerini azaltmak için önlemler alındı.

Yorumlar