Antisocial personality disorder ne demek?

"Antisocial personality disorder" ifadesi, "antisocial" (antisosyal, topluma aykırı) ve "personality disorder" (kişilik bozukluğu) kelimelerinden oluşur.

Türkçede "antisosyal kişilik bozukluğu" olarak çevrilebilir ve kişinin toplumsal normlara ve yasalara uyma konusunda sürekli bir başarısızlık sergilemesi, haklara ve diğer insanların duygularına karşı duyarsızlık göstermesi şeklinde tanımlanır.

Bu durum genellikle başkalarına zarar verebilir ve sosyal ilişkilerde ciddi sorunlara neden olabilir.

Antisosyal kişilik bozukluğu kavramının mecazi bir anlamı yoktur; bu, tıbbi bir tanımlama ve psikolojik bir durumu ifade eder.İşte "antisocial personality disorder" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: Antisocial personality disorder is often identified in individuals who show a pattern of disregard for other people's rights.

Çeviri: Antisosyal kişilik bozukluğu, genellikle başkalarının haklarına karşı ilgisizlik gösterme eğilimi olan bireylerde tespit edilir.


Example: People with antisocial personality disorder may engage in manipulative or deceitful behavior.

Çeviri: Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip kişiler, manipülatif veya aldatıcı davranışlarda bulunabilirler.


Example: Treatment options for antisocial personality disorder include therapy and sometimes medication.

Çeviri: Antisosyal kişilik bozukluğu için tedavi seçenekleri arasında terapi ve bazen ilaç tedavisi bulunur.


Example: It's challenging to maintain relationships for those diagnosed with antisocial personality disorder due to their impulsive behaviors.

Çeviri: Antisosyal kişilik bozukluğu teşhisi konulan kişilerin dürtüsel davranışları nedeniyle ilişkilerini sürdürmeleri zordur.


Example: Antisocial personality disorder is typically diagnosed in adulthood, but signs can often be seen during childhood.

Çeviri: Antisosyal kişilik bozukluğu genellikle yetişkinlikte teşhis edilir, ancak belirtileri çoğu zaman çocukluk döneminde görülebilir.

Yorumlar