Antisocially ne demek?

"Antisocially" kelimesi, "antisocial" (antisosyal, topluma aykırı) kelimesinden "-ly" (bir şekilde, bir biçimde) eki alarak türetilmiştir.

Türkçede "antisosyal bir şekilde" olarak çevrilebilir ve bir kişinin toplumsal normlara veya yasalara aykırı bir şekilde davrandığını ifade eder.

Bu davranışlar genellikle başkalarına zarar verebilir veya onları rahatsız edebilir.

Antisocially kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu, genellikle bireyin toplum içindeki olumsuz veya zarar verici tutum ve davranışlarını tanımlamak için kullanılır.İşte "antisocially" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: He behaved antisocially at the party, refusing to interact with anyone.

Çeviri: Partide antisosyal bir şekilde davrandı, kimseyle etkileşime girmeyi reddetti.


Example: Acting antisocially can result in isolation and difficulty forming relationships.

Çeviri: Antisosyal bir şekilde davranmak, izolasyona ve ilişkiler kurmakta zorluklara neden olabilir.


Example: The group was accused of behaving antisocially in the neighborhood, causing disturbances late at night.

Çeviri: Grup, mahallede gece geç saatlerde rahatsızlık vererek antisosyal bir şekilde davranmakla suçlandı.


Example: She tends to communicate antisocially, often ignoring greetings and avoiding eye contact.

Çeviri: Antisosyal bir şekilde iletişim kurma eğilimindedir, sık sık selamlamaları görmezden gelir ve göz temasından kaçınır.


Example: Some video games encourage antisocially aggressive behaviors, according to some studies.

Çeviri: Bazı çalışmalara göre, bazı video oyunları antisosyal saldırgan davranışları teşvik ediyor.

Yorumlar