Antithesis ne demek?

"Antithesis" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "thesis" (tez) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçede "antitez" olarak çevrilebilir ve bir tezin veya bir düşüncenin tam zıddını, çelişkisini ifade eder. Antitez, bir argümanın veya kavramın karşıt görüşlerini belirgin bir şekilde göstermek için kullanılır.

Antitez kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; genellikle edebiyat, retorik ve felsefe alanlarında, iki zıt düşünce veya durumu karşılaştırmak için kullanılır.İşte "antithesis" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The antithesis of good is not always evil; sometimes, it is indifference.

Çeviri: İyiliğin antitezi her zaman kötülük değildir; bazen, ilgisizliktir.


Example: His calm demeanor was the perfect antithesis to her fiery personality.

Çeviri: Sakin tavırları, onun ateşli kişiliğinin mükemmel bir antiteziydi.


Example: The novel's plot revolves around the antithesis between war and peace.

Çeviri: Romanın konusu, savaş ve barış arasındaki antitez etrafında döner.


Example: In his speech, the president used the antithesis of despair and hope to inspire the audience.

Çeviri: Konuşmasında, başkan umutsuzluk ve umut antitezini kullanarak izleyicileri ilhamlandırdı.


Example: The lush green landscape was the perfect antithesis to the barren desert they had left behind.

Çeviri: Yemyeşil manzara, geride bıraktıkları çorak çölün mükemmel bir antiteziydi.

Yorumlar