Antithetical ne demek?

"Antithetical" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "thetical" (teze, önermeye ilişkin) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Türkçede "antitez" veya "zıt" olarak çevrilebilir ve bir şeyin başka bir şeye tamamen zıt veya karşıt olduğunu ifade eder. Genellikle iki fikir, durum veya karakter arasındaki keskin zıtlıkları vurgulamak için kullanılır.

Antithetical kelimesinin doğrudan bir mecazi anlamı yoktur; kelime anlamı üzerinden bir durumun veya kavramın bir diğerine karşıtlığını vurgulamak için kullanılır.İşte "antithetical" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: Their political views are antithetical to each other, making dialogue difficult.

Çeviri: Onların politik görüşleri birbirine zıttır, bu da diyalog kurmayı zorlaştırır.


Example: The concept of total freedom is antithetical to the idea of a regulated society.

Çeviri: Tam özgürlük kavramı, düzenlenmiş bir toplum fikrine zıttır.


Example: Acting selfishly is antithetical to the principles of altruism.

Çeviri: Bencilce davranmak, fedakarlık ilkelerine zıttır.


Example: The use of violence is antithetical to our organization's mission of peace.

Çeviri: Şiddet kullanımı, organizasyonumuzun barış misyonuna zıttır.


Example: His response was antithetical to what everyone expected.

Çeviri: Onun tepkisi, herkesin beklentisinin tam tersiydi.

Yorumlar