Antitoxin ne demek?

"Antitoxin" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "toxin" (toksin, zehir) kelimelerinden oluşur.

Türkçede "antitoksin" olarak çevrilebilir ve vücuda zarar veren toksinlere karşı geliştirilen ya da doğal olarak bulunan, toksinleri nötralize eden antikorları ifade eder.

Antitoksinler, genellikle belirli bakteriyel toksinlere karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır ve bazı zehirlenmelerin tedavisinde etkili olabilir.

Antitoxin kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; genellikle tıbbi bir terim olarak kullanılır ve toksinlere karşı koruyucu veya tedavi edici antikorları belirtir.İşte "antitoxin" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The hospital administered diphtheria antitoxin to the infected patient.

Çeviri: Hastane, enfekte hastaya difteri antitoksinini uyguladı.


Example: Antitoxin injections are crucial in the treatment of botulism.

Çeviri: Botulizm tedavisinde antitoksin enjeksiyonları hayati önem taşır.


Example: The production of antitoxin is a natural immune response to certain bacterial toxins.

Çeviri: Antitoksin üretimi, belirli bakteriyel toksinlere karşı doğal bir bağışıklık tepkisidir.


Example: Researchers are working on developing a new antitoxin to combat emerging bacterial diseases.

Çeviri: Araştırmacılar, ortaya çıkan bakteriyel hastalıklarla mücadele etmek için yeni bir antitoksin geliştirme üzerinde çalışıyorlar.


Example: The effectiveness of the antitoxin depends on how quickly it is administered after exposure to the toxin.

Çeviri: Antitoksinin etkinliği, toksine maruz kaldıktan sonra ne kadar hızlı uygulandığına bağlıdır.

Yorumlar