Antitrust law ne demek?

"Antitrust law" terimi, "anti-" (karşı) ve "trust law" (trust yasası, trust; büyük işletmelerin oluşturduğu tekel birliklerine verilen isim) kelimelerinden oluşur.

Türkçede "rekabet hukuku" veya "antitröst yasası" olarak çevrilebilir.

Bu yasalar, piyasa üzerinde hâkimiyet kurarak rekabeti engellemeye çalışan büyük şirketlere ve tekel oluşumlarına karşı düzenlemeler içerir.

Antitröst yasalarının temel amacı, rekabeti korumak ve tüketicilere adil fiyatlarla daha fazla seçenek sunulmasını sağlamaktır.

Antitrust law teriminin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan ekonomik düzenlemeler ve hukuk alanında kullanılır.İşte "antitrust law" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The antitrust law was enforced to dismantle the monopolistic practices of major corporations.

Çeviri: Antitröst yasası, büyük şirketlerin tekelci uygulamalarını dağıtmak için yürürlüğe kondu.


Example: Changes in antitrust law are necessary to address the challenges posed by digital marketplaces.

Çeviri: Dijital pazar yerlerinin ortaya koyduğu zorlukları ele almak için antitröst yasasında değişiklikler gerekli.


Example: The company was fined heavily for violating antitrust laws.

Çeviri: Şirket, antitröst yasalarını ihlal etmekten dolayı ağır bir para cezasına çarptırıldı.


Example: Lawyers specializing in antitrust law often deal with cases involving price fixing and market allocation.

Çeviri: Antitröst hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar genellikle fiyat sabitleme ve piyasa paylaşımı ile ilgili davalarla uğraşır.


Example: The enforcement of antitrust laws is crucial for maintaining competition and protecting consumers.

Çeviri: Antitröst yasalarının uygulanması, rekabeti sürdürmek ve tüketicileri korumak için hayati önem taşır.

Yorumlar