Antitrust ne demek?

"Antitrust" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "trust" (burada, güven yerine, tarihsel olarak büyük işletmelerin oluşturduğu tekel birliklerine verilen isim) kelimelerinden oluşur.

Türkçede "antitröst" veya "rekabet karşıtı" olarak çevrilebilir ve büyük şirketlerin piyasa üzerindeki hâkimiyetini kırmak, rekabeti korumak ve tekel oluşumunu önlemek amacıyla oluşturulan yasaları ve düzenlemeleri ifade eder.

Antitrust teriminin mecazi bir anlamı yoktur; ekonomi ve hukuk alanında, piyasa rekabetini koruma ve tekelcilikle mücadele bağlamında kullanılır.İşte "antitrust" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The government filed an antitrust lawsuit against the large corporation to prevent it from monopolizing the market.

Çeviri: Hükümet, büyük şirketi piyasayı tekelleştirmesini önlemek için antitröst davası açtı.


Example: Antitrust laws are designed to promote fair competition for the benefit of consumers.

Çeviri: Antitröst yasaları, tüketicilerin yararına adil rekabeti teşvik etmek için tasarlanmıştır.


Example: The company's merger was investigated for potential antitrust violations.

Çeviri: Şirketin birleşmesi, olası antitröst ihlalleri açısından incelendi.


Example: Enforcing antitrust regulations helps to keep markets healthy and competitive.

Çeviri: Antitröst düzenlemelerini uygulamak, piyasaları sağlıklı ve rekabetçi tutmaya yardımcı olur.


Example: There has been increasing concern about the antitrust implications of tech giants' dominance.

Çeviri: Teknoloji devlerinin hâkimiyetinin antitröst sonuçları konusunda artan bir endişe var.

Yorumlar