Antivaxxer ne demek?

"Antivaxxer" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "vaxxer" (aşı yaptıran kişi veya aşı savunucusu) kelimelerinden türetilmiştir.

Bu kelime, genellikle aşı karşıtı bireyleri tanımlamak için kullanılır ve aşıların güvenliği veya etkililiği hakkında şüpheci olan ve genellikle aşı yaptırmayı reddeden kişileri ifade eder.

Antivaxxer kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan aşı karşıtlığı durumunu ve bu görüşü savunan kişileri tanımlar.İşte "antivaxxer" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The antivaxxer community often spreads misinformation about the risks of vaccinations.

Çeviri: Aşı karşıtı topluluk sıklıkla aşıların riskleri hakkında yanlış bilgiler yaymaktadır.


Example: Doctors are concerned about the rise in preventable diseases due to the influence of antivaxxers.

Çeviri: Doktorlar, aşı karşıtlarının etkisi nedeniyle önlenebilir hastalıklarda görülen artıştan endişe duymaktadır.


Example: Antivaxxers often claim that vaccines cause more harm than good, despite scientific evidence to the contrary.

Çeviri: Aşı karşıtları, bilimsel kanıtların aksine, aşıların faydalardan çok zarar verdiğini sıklıkla iddia eder.


Example: Engaging with antivaxxers in a constructive dialogue can be challenging due to their strong beliefs.

Çeviri: Aşı karşıtlarıyla yapıcı bir diyalog kurmak, onların güçlü inançları nedeniyle zor olabilir.


Example: Public health campaigns are aiming to counter the arguments of antivaxxers by providing clear and factual information about vaccines.

Çeviri: Kamu sağlığı kampanyaları, aşılar hakkında açık ve gerçekçi bilgiler sağlayarak aşı karşıtlarının argümanlarına karşı koymayı hedeflemektedir.

Yorumlar