Antivenin ne demek?

"Antivenin" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "venin" (zehir, "venom" kelimesinden türetilmiştir) kelimelerinden oluşur.

Türkçede "antivenin" veya "panzehir" olarak çevrilebilir ve zehirli hayvan sokmaları ve ısırıkları sonucu vücuda giren zehirlere karşı kullanılan tıbbi bir serumu ifade eder. Bu serum, zehirin etkisini nötralize ederek tedavi sağlar.

Antivenin kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu terim, zehirlenmelere karşı kullanılan spesifik bir tedavi yöntemini doğrudan tanımlar.İşte "antivenin" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The hiker was given antivenin immediately after the snake bite to counteract the venom.

Çeviri: Yürüyüşçü, yılan ısırığından hemen sonra zehri nötralize etmek için antivenin verildi.


Example: Hospitals in tropical regions often stock antivenin due to the high incidence of venomous snake bites.

Çeviri: Tropikal bölgelerdeki hastaneler, zehirli yılan ısırıklarının yüksek görülme sıklığı nedeniyle sıklıkla antivenin stoklar.


Example: Antivenin must be administered quickly to be effective in preventing serious complications from venom exposure.

Çeviri: Antivenin, zehir maruziyetinden kaynaklanan ciddi komplikasyonları önlemek için etkili olabilmek adına hızlı bir şekilde uygulanmalıdır.


Example: The cost of antivenin can be high, but it is vital for treating venomous bites.

Çeviri: Antivenin maliyeti yüksek olabilir, ancak zehirli ısırıkların tedavisi için hayati önem taşır.


Example: Researchers are working to develop more effective and accessible antivenin products to save lives.

Çeviri: Araştırmacılar, daha etkili ve erişilebilir antivenin ürünleri geliştirmek için çalışıyorlar, böylece daha fazla hayat kurtarılabilecek.

Yorumlar