Antiviral ne demek?

"Antiviral" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "viral" (virüsle ilgili) kelimelerinden oluşur.

Türkçede "antiviral" olarak çevrilebilir ve virüslere karşı etkili olan ilaçları veya tedavileri ifade eder. Antiviral ilaçlar, viral enfeksiyonların yayılmasını yavaşlatır veya durdurur ve hastalığın şiddetini azaltabilir.

Antiviral kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu terim, genellikle tıbbi bir bağlamda, virüslerle savaşan ilaçları veya tedavileri tanımlamak için kullanılır.İşte "antiviral" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The doctor prescribed an antiviral medication to treat her influenza infection.

Çeviri: Doktor, grip enfeksiyonunu tedavi etmek için antiviral bir ilaç reçete etti.


Example: Antiviral drugs are crucial in the fight against HIV/AIDS.

Çeviri: Antiviral ilaçlar, HIV/AIDS'e karşı mücadelede hayati önem taşır.


Example: Researchers are developing new antiviral therapies to combat emerging viral threats.

Çeviri: Araştırmacılar, ortaya çıkan viral tehditlerle mücadele etmek için yeni antiviral terapiler geliştiriyorlar.


Example: Early use of antiviral drugs can significantly reduce the severity of viral infections.

Çeviri: Antiviral ilaçların erken kullanımı, viral enfeksiyonların şiddetini önemli ölçüde azaltabilir.


Example: The hospital stocks several types of antiviral medications to be prepared for flu season.

Çeviri: Hastane, grip sezonuna hazırlıklı olmak için birkaç tür antiviral ilaç stoklar.

Yorumlar