Antivirus ne demek?

"Antivirus" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "virus" (virüs) kelimelerinden oluşur.

Türkçede "antivirüs" olarak çevrilebilir ve bilgisayar virüslerini tespit etmek, engellemek ve onları temizlemek için kullanılan yazılımları ifade eder.

Antivirüs programları, zararlı yazılımlara karşı koruma sağlayarak bilgisayarların ve verilerin güvenliğini artırır.

Antivirüs kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu terim, genellikle bilgisayar güvenliği bağlamında kullanılır ve bilgisayar virüslerine karşı koruyucu yazılımları tanımlar.İşte "antivirus" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: It's important to keep your antivirus software up to date to protect against the latest threats.

Çeviri: En son tehditlere karşı koruma sağlamak için antivirüs yazılımınızı güncel tutmak önemlidir.


Example: The antivirus program detected a malware infection on the computer.

Çeviri: Antivirüs programı, bilgisayarda bir kötü amaçlı yazılım enfeksiyonu tespit etti.


Example: Many antivirus applications now offer additional features like firewall protection and internet security.

Çeviri: Birçok antivirüs uygulaması artık güvenlik duvarı koruması ve internet güvenliği gibi ek özellikler sunmaktadır.


Example: He installed a free antivirus tool, but it did not provide comprehensive protection.

Çeviri: Ücretsiz bir antivirüs aracı yükledi, ancak bu araç kapsamlı bir koruma sağlamadı.


Example: After installing the antivirus software, the number of system crashes decreased significantly.

Çeviri: Antivirüs yazılımı yüklendikten sonra, sistem çökmelerinin sayısı önemli ölçüde azaldı.

Yorumlar