Antiwar ne demek?

"Antiwar" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "war" (savaş) kelimelerinden oluşur.

Türkçede "savaş karşıtı" olarak çevrilebilir ve savaşın, askeri çatışmaların ve genel olarak savaşçı politikaların karşıtı olan fikirleri, hareketleri veya tutumları ifade eder.

Antiwar kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu terim genellikle doğrudan savaşın ve onun olumsuz etkilerinin karşıtında duran bireyleri veya grupları tanımlamak için kullanılır.İşte "antiwar" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The antiwar protest drew thousands of people who were against the military intervention.

Çeviri: Savaş karşıtı protesto, askeri müdahaleye karşı olan binlerce insanı çekti.


Example: He has always been an antiwar activist, speaking out against conflicts around the world.

Çeviri: O her zaman savaş karşıtı bir aktivist olmuştur, dünya çapındaki çatışmalara karşı konuşmuştur.


Example: The antiwar sentiment is growing among the public as the war drags on.

Çeviri: Savaş uzadıkça halk arasında savaş karşıtı duygu büyümektedir.


Example: Many artists contribute to the antiwar movement by creating works that criticize military actions.

Çeviri: Birçok sanatçı, askeri eylemleri eleştiren eserler yaratarak savaş karşıtı harekete katkıda bulunur.


Example: The documentary highlighted the antiwar efforts of various groups during the Vietnam War.

Çeviri: Belgesel, Vietnam Savaşı sırasında çeşitli grupların savaş karşıtı çabalarını vurguladı.

Yorumlar