Antler ne demek?

"Antler" kelimesi, özellikle geyiklerde görülen, her yıl dökülen ve yeniden çıkan boynuzları ifade eder.

Türkçede bu kelime "geyik boynuzu" olarak çevrilebilir.

"Antler" kelimesinin genellikle mecazi bir anlamı yoktur; bu kelime doğrudan, geyikler gibi bazı hayvanların başlarında büyüyen ve her yıl dökülüp yeniden çıkan dallı boynuzlarını tanımlamak için kullanılır.İşte "antler" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The deer's antlers were impressive, with several points branching off.

Çeviri: Geyiğin boynuzları etkileyiciydi, birkaç noktadan dallanıyordu.


Example: Male elk use their antlers during the mating season to fight other males.

Çeviri: Erkek geyikler, çiftleşme mevsiminde diğer erkeklerle dövüşmek için boynuzlarını kullanırlar.


Example: As the young deer grows, its antlers begin to develop and change shape each year.

Çeviri: Genç geyik büyüdükçe, boynuzları her yıl gelişmeye ve şekil değiştirmeye başlar.


Example: Some people collect shed antlers in the woods as a hobby.

Çeviri: Bazı insanlar hobi olarak ormanda dökülmüş geyik boynuzlarını toplarlar.


Example: The antlers of a moose can spread more than six feet across.

Çeviri: Bir geyik boynuzu altı feet'ten (yaklaşık 1.8 metre) daha geniş açılabilir.

Yorumlar