Antlers ne demek?

"Antlers" kelimesi, "antler" kelimesinin çoğul halidir ve geyiklerde, ren geyiklerinde ve bazı diğer boynuzlugillerde görülen, her yıl dökülen ve yeniden çıkan dallı boynuzları ifade eder.

Türkçede bu kelime "geyik boynuzları" olarak çevrilebilir.

"Antlers" kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu kelime doğrudan, çeşitli boynuzlugillerin başında büyüyen ve her yıl dökülüp yeniden çıkan dallı boynuzlarını tanımlamak için kullanılır.İşte "antlers" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The moose was easily recognizable by its large antlers.

Çeviri: Geyik, büyük boynuzları sayesinde kolayca tanınabiliyordu.


Example: During the rut, deer use their antlers to compete for mates.

Çeviri: Çiftleşme döneminde, geyikler eşler için rekabet ederken boynuzlarını kullanır.


Example: He mounted a set of deer antlers above the fireplace as a trophy.

Çeviri: Bir geyik boynuzu setini, bir kupa olarak şöminenin üzerine monte etti.


Example: The shedding of antlers each year can help biologists track the health and age of the deer population.

Çeviri: Her yıl boynuzların dökülmesi, biyologların geyik popülasyonunun sağlığını ve yaşını izlemesine yardımcı olabilir.


Example: Antlers are often used in traditional crafts and decor.

Çeviri: Boynuzlar sıklıkla geleneksel el sanatlarında ve dekorasyonda kullanılır.

Yorumlar