Antonym ne demek?

"Antonym" kelimesi, "anti-" (karşı) ve "onym" (isim) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçede "zıt anlamlı" veya "karşıt anlam" olarak çevrilebilir ve bir kelimenin anlamca tam tersi olan başka bir kelimeyi ifade eder.

Antonym, dil biliminde sıkça kullanılan bir terimdir ve kelime çiftlerinin birbirinin zıttı anlamlarını taşıdığını belirtir.

Antonym kelimesinin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan dil bilgisi ve kelime bilgisi bağlamında kullanılır.İşte "antonym" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "Hot" and "cold" are antonyms.

Çeviri: "Sıcak" ve "soğuk" zıt anlamlı kelimelerdir.


Example: To expand your vocabulary, try learning the antonyms of the words you already know.

Çeviri: Kelime dağarcığınızı genişletmek için bildiğiniz kelimelerin zıt anlamlılarını öğrenmeye çalışın.


Example: The teacher asked the students to list the antonyms of the adjectives used in the story.

Çeviri: Öğretmen, öğrencilerden hikayedeki sıfatların zıt anlamlılarını listelemelerini istedi.


Example: Understanding antonyms is essential for mastering a language because it helps in grasping the full range of meanings.

Çeviri: Bir dili hakimiyetle konuşabilmek için zıt anlamlı kelimeleri anlamak önemlidir çünkü bu, anlamların tam yelpazesini kavramada yardımcı olur.


Example: She used a thesaurus to find the antonyms of the words for her English assignment.

Çeviri: İngilizce ödevi için kelimelerin zıt anlamlılarını bulmak üzere bir tezaurus kullandı.

Yorumlar